الکامپ ۱۳۸۰

  • منتخب پروژه ۸۰

نمایشگاه الکامپ

منتخب پروژه 80

منتخب پروژه ۸۰

۱۳۸۰

غرفه : شرکت پارس

مکان : سالن۶ نمایشگاه بین المللی تهران

متراژ : ۹۰ مترمربع

کف : موکت