الکامپ ۱۳۸۶

  • منتخب پروژه۸۶
  • منتخب پروژه۸۶
  • منتخب پروژه۸۶

نمایشگاه الکامپ۱۳۸۶

منتخب پروژه86

منتخب پروژه۸۶

غرفه : شرکت آریانیک

مکان : سالن ۴۱ نمایشگاه بین المللی تهران

متراژ : ۱۰۰ مترمربع

کف : کف سازی نئوپان باروکش MDF

 

منتخب پروژه86

منتخب پروژه۸۶

 

منتخب پروژه86

منتخب پروژه۸۶