ایران مد ۱۳۸۶

  • منتخب پروژه۸۶

نمایشگاه ایران مد۱۳۸۶

منتخب پروژه86

منتخب پروژه۸۶

غرفه : وزارت بهداشت ودرمان

مکان : سالن ۴۱b نمایشگاه بین النللی تهران

متراژ : ۱۲۰ مترمربع

کف : کف سازی نئوپان با روکش MDF