ایران هلث ۹۵

  • ۹۵=۳

ایران هلث ۹۵

شرکت بازگانی تامین اجتماعی

متراژ : ۴۲ مترمربع

ساخت و ساز