ایران پلاست ۱۳۸۰

  • منتخب پروژه ۸۰

نمایشگاه ایران پلاست

منتخب پروژه 80

منتخب پروژه ۸۰

۱۳۸۰

غرفه : نیام پلاستیک

مکان : سالن ۴۴/۱ نمایشگاه بین المللی تهران

متراژ : ۴۰ مترمربع

کف : کف سازی نئوپان با روکش MDF