لوازم خانگی ۱۳۸۰

  • منتخب پروژه ۸۰

نمایشگاه لوازم خانگی

منتخب پروژه 80

منتخب پروژه ۸۰

۱۳۸۰

غرفه : شرکت کاچیران

مکان : سالن ۳۵ نمایشگاه بین المللی تهران

متراژ : ۵۴ مترمربع

کف :موکت