لوازم خانگی ۱۳۸۶

  • منتخب پروژه۸۶

نمایشگاه لوارم خانگی۱۳۸۶

منتخب پروژه86

منتخب پروژه۸۶

غرفه : شرکت فراگامان

مکان : سالن ۳۸ نمایشگاه بین المللی تهران

متراژ : ۷۲ مترمربع

کف : کف سازی نئوپان با روکش MDF