نفت و گاز ۱۳۸۰

  • منتخب پروژه ۸۰

نمایشگاه نفت و گاز

منتخب پروژه 80

منتخب پروژه ۸۰

۱۳۸۰

غرفه : TATNEFT روسیه

مکان : سالن ۴۴/۲ نمایشگاه بین المللی تهران

متراژ : ۶۰ مترمربع

کف : موکت