نفت و گاز ۱۳۸۰

  • منتخب پروژه ۸۰

نماشگاه نفت وگاز

منتخب پروژه 80

منتخب پروژه ۸۰

۱۳۸۰

غرفه : lukoil روسیه

مکان : سالن ۴۴/۲ نمایشگاه بین المللی تهران

متراژ : ۴۲ مترمربع

کف : موکت