نمایشگاه خودرو ۱۳۹۳

  • ۹۳-۵

شرکت دانا

نمایشگاه خودرو تهران

متراژ ۵۴ متر مربع

ساخت و ساز