نمایشگاه دریایی کیش۹۵

  • ۹۵-۸

نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی۹۵

سازمان بنادر و دریانوردی

متراژ : ۸۴ مترمربع

ساخت و ساز