نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی ۹۵

  • ۹۵-۴
  • ۹۵-۵
  • ۹۵-۶

نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی ۹۵

شرکت HMS – APOLLO از کشور آلمان

متراژ : ۳۶ متر مربع

ساخت و ساز