نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی۹۵

  • ۹۵-۷

نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی۹۵

شرکت MOTORSICH از کشور روسیه

متراژ : ۲۴ مترمربع

ساخت وساز